O nas

SKĄD NASZ POMYSŁ

 

Począwszy od drugiej połowy 2017r. daje się zauważyć podwyższoną zmienność na europejskim rynku energii i gazu. Miało to swój pierwotny impuls we wzroście cen prawa do emisji dwutlenku węgla.

Czas przywyknąć do wymiernych kosztów emisji.

Naszym zdaniem, czas niskich cen uprawnień minął bezpowrotnie. Nie oznacza to jednak nieustannego wzrostu kosztów ich pozyskania. Na rynku pojawiać się będą zarówno okazje jak i momenty, w których od zakupu lepiej się będzie powstrzymać.

Reforma EU ETS sprzyja dużym wahaniom cen.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną w 2018r. przez parlament europejski jest wprowadzenie mechanizmu urzędowego bilansowania systemu poprzez okresowe zwiększanie bądź zmniejszanie podaży uprawnień w systemie. Oczekiwania uczestników rynku co do zachowania rezerwy MSR w połączeniu z obecnością kapitału spekulacyjnego, będą powodowały okresowo silne zwyżki lub spadki cen. 

Naszym celem jest utrzymanie konkurencyjności mniejszych spółek obrotu.

Utrzymująca się wysoka zmienność w znacznym stopniu odbija się na stabilności rynku. Spowodowała, że operowanie w tym segmencie stało się bardzo kapitałochłonne i trudne, jednocześnie stwarzając najlepszym możliwość zarabiania. Dlatego tak ważna jest umiejętność mądrego zarządzania swoimi pozycjami oraz skutecznego prognozowania ruchów cen.

Nasz zespół składa się z traderów i analityków, posiadających kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelami spekulacyjnymi i hedgingowymi. Swoje analizy opieramy zarówno o dane fundamentalne jak i sygnały techniczne. Rozumiemy wybory przed jakimi stoją Portfolio Managerowie i zdajemy sobie sprawę jak trudne są często ich decyzje.

 

Uważamy, że na dojrzałym rynku energii każda spółka obrotu powinna mieć mocne kadry analityczne, gdyż często to one tworzą wartość dodaną tych podmiotów i decydują o ich sukcesie. Także klienci powinni, przy wyborze oferty, zwracać uwagę na zaplecze merytoryczne potencjalnych dostawców i traktować to jako gwarancję poprawnej realizacji umowy.

 

BG Energy Trading Sp. z o.o.  © 2020